Verblijfpark Kouter

Update coronavirus 20/05/2020

Geplaatst op 20/05/2020

 
Het ministerieel besluit is op 20/05/2020 gepubliceerd. Dit betekent dat de verblijfparken en campings weer open mogen. Omdat dit enige voorbereiding vergt gaat Verblijfpark Kouter/Koutercamping weer open op 21/05/2020 om 12u00.
Er is een protocol opgesteld dat ik in bijlage zal zetten en dat aan elke huurder zal bezorgd worden.
Overtreding van het protocol= onmiddellijke en onherroepelijke opzeg.
Hou jezelf en anderen veilig
 
Bijlage:
 
Protocol Verblijfpark Kouter/Koutercamping NV
COVID19 - Belangrijk bericht
Inleiding
In het kader van de strijd tegen COVID-19 gelden op het hele Belgische grondgebied veiligheidsregels. Informatie vanwege de overheid vindt u op de website www.info-coronavirus.be in meerdere talen.
In België opereren verblijfparken en campings volgens een veiligheidsprotocol met veiligheidsmaatregelen voor een veilig verblijf. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de voornaamste gedragsregels. Volg prioritair steeds de regels en instructies van het recreatiebedrijf waar u zelf te gast bent.
De onderstaande informatie werd zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig gecontroleerd op de actualiteit in verband met de crisissituatie. Wij wensen u een veilig kampeerverblijf!
Algemeen
• Volg alle instructies van het recreatiebedrijf.
• Houd 1,5 meter afstand tegenover alle personen die niet tot uw huishouden behoren.
• Was/ontsmet uw handen veelvuldig per dag.
• Gebruik papieren zakdoeken en gooi die in afsluitbare opvangbakken. Indien geen papieren zakdoeken voorhanden, nies dan in de elleboog.
• Draag bij plaatsen waar sociale afstand moeilijk is en/of waar het verplicht wordt een mondmasker.
• Blijf thuis of vertrek onmiddellijk van het terrein als u zich ziek voelt of één een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, ademhalingsproblemen, verhoging (tot 38 °C) of koorts (vanaf 38° C).
• Schud geen handen, geef geen kussen.
• Bepaalde ruimten kunnen worden afgesloten in functie van de veiligheidsmaatregelen.
• Bezoek (overnachting van bezoekers) of visite (dagbezoek) van personen buiten uw huishouden is niet toegestaan tot 1 september 2020. Verlenging van deze maatregel is mogelijk.
• Feestjes, barbecue en andere sociale bijeenkomsten met andere gasten die niet tot uw huishouden behoren zijn niet toegelaten.
• Leveringen op het terrein van externe firma’s moeten vooraf gecommuniceerd worden aan de uitbater.
• De directie van het recreatiebedrijf kan de regels op het terrein op elk moment aanpassen in functie van de veiligheid en/of de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de overheid.
Receptie
• In de receptie worden slechts 1 gast met mondmasker toegelaten per bezoek.
• Iedere gast maakt eerst een telefonische afspraak.
• Was/ontsmet uw handen voor en na het bezoek aan de receptie.
• Ga niet onnodig naar de receptie. Gebruik zo mogelijk eerst uw mobiele telefoon voor vragen.
• Volg de aanwijzingen van de medewerkers van het recreatiebedrijf.
Speelweide
• De speelweide blijft gesloten tot nader order
Als iedereen deze richtlijnen volgt, zorgen we samen dat uw verblijf en vakantie in veilige omstandigheden kan verlopen. Dank bij voorbaat voor uw medewerking!

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies