Verblijfpark Kouter

Nutsvoorzieningen en afvalverwerking

A. ELEKTRICITEIT

 1. Ieder kampeerverblijf moet voorzien zijn van een automatische differentieschakelaar met grote gevoeligheid (30 mA).
 2. Elk stopcontact moet voorzien zijn van een aardingspen.
  Het is natuurlijk overduidelijk dat deze aardingspen verbonden moet worden met de aardelektrode van de massa's van de voedingsinstallatie. Stopcontacten met randaarding (Duits systeem) zijn in België verboden.
 3. De zekeringen in een openluchtrecreatief verblijf mogen maximaal 10A of 16 A bedragen.
 4. Zekeringen mogen nooit worden gerepareerd met een "draadje".
  Nieuwe elektrische installaties moeten voorzien worden van zekeringen van het onuitwisselbaar type.
  Elke elektrische installatie moet beschreven worden in een dossier met bijhorende schema's, enz... Elke nieuwe elektrische installatie of elke uitbreiding op een bestaande installatie moet voor het onder spanning zetten gekeurd worden door een erkend organisme.
  Minimum diameter elektriciteitskabels:
  • badkamer: 2,5 mm², zowel verlichting als stopcontacten (aparte differentieelschakelaar van 0,03 A)
  • verlichting: 1,5 mm²
  • stopcontacten: 2,5 mm² (max. 8 per circuit)

Algemeen

Openluchtrecreatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden uitgevoerd. De algemene reglementering is dan ook van toepassing op deze verblijven. Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit veiligheidsoverwegingen (brand, elektrocutiegevaar,...) onmiddellijke afsluiting van stroom tot gevolg. Zonnepanelen en zonneboiler panelen zijn niet toegelaten.

 

B. GAS

 1. Bij gebruik dienen de gasflessen steeds rechtstaand opgesteld te zijn.
 2. De gasflessen mogen niet beneden het normale niveau geplaatst worden.
 3. Gasflessen nooit bij een warmtebron plaatsen.
 4. Uitsluitend slangen aanwenden bestemd voor het gebruik van vloeibaar petroleumgas. Deze slangen moeten een oranje kleur hebben, niet ouder zijn dan vier jaar en de fabricagedatum vermelden, geen scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen vertonen en als dat mogelijk is, worden vastgemaakt aan stabiele onderdelen met slangenklemmen.
  De slang(en) moet(en) zichtbaar kunnen gecontroleerd worden over heel haar lengte die de 2 meter niet mag overschrijden. De uiteinden van de slang worden door middel van klemringen, aangepast aan de afmetingen van de slang op de gummidrager bevestigd.
  Wanneer het gaat om leidingen langer dan 2 meter, kan door middel van de gepaste hulpstukken de slang verlengd worden met koperen buizen.
 5. De kraan van de flessen onmiddellijk na gebruik sluiten en zeker telkens men geruime tijd afwezig is.
 6. De gasflessen (maximum 2 flessen van 18 kg) moeten veilig opgeborgen worden in een kast die niet groter is dan de plaats nodig voor de opberging van deze 2 gasflessen.
  Verluchting moet kunnen gebeuren en in geval van volledige afsluiting moet de uitbater over een sleutel beschikken voor in geval van nood.
 7. In geval van plaatsing van gasgeisers moet rekening worden gehouden met de wettelijke voorschriften ter zake.
 8. De dichtheid van de installatie wordt nagezien door middel van zeepsop of schuimend product, doch nooit door middel van een vlam.

 

Algemeen

Openluchtrecreatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden uitgevoerd. De algemene reglementering is dan ook van toepassing op deze verblijven. Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit veiligheidsoverwegingen (ontploffing, verstikking, ...) onmiddellijke afsluiting van gas tot gevolg.

 

C. WATER

 1. Het gebruik van water is strikt beperkt tot het huishoudelijk gebruik ervan.
  Verspilling van leidingwater (grasvelden sproeien, auto's wassen,...) is niet toegestaan.
  Het gebruik van waterslangen en hogedrukreinigers is strikt verboden.
  Eén conische regenwaterton van maximaal 300 liter is toegestaan.
  Vijvers, zwembaden en plonsbaden zijn niet toegelaten.
 2. Indien men geruime tijd afwezig is, moet de toevoerkraan dichtgedraaid worden.
 3. Voor de winterperiode wordt er vanuit gegaan dat iedere eigenaar van een openluchtrecreatief verblijf het nodige heeft gedaan om vorstschade te voorkomen.
 4. Lekkende kranen worden geacht onmiddellijk hersteld te worden.

 

D. TELEVISIE EN INTERNET

       Vanaf 26/10/2017 is er geen analoog TV-signaal meer. Voor digitale televisie en internet via de TV-kabel kan u een contract aangaan met een nutsmaatschappij (Telenet, Proximus,...)

E. RIOLERING

 1. De riolering op het terrein is bestemd voor huishoudelijk afvalwater.
 2. Enkel het gebruik van toiletpapier is toegelaten.
 3. Vetten en andere soorten producten moeten door de huurder zelf meegenomen worden en gedeponeerd worden in bv. een daartoe bestemde container in het gemeentelijk containerpark.
 4. In geen geval mag afvalwater op het terrein of onder en rond het openluchtrecreatief verblijf worden uitgegoten.

 

F. AFVALVERWERKING

 1. Vuilniszakken
  2 soorten vuilniszakken
  Witte vuilzak met zwarte letters + rode sticker of witte vuilzak met groene letters (zonder sticker), gemeente Berlare
  Blauwe: PMD, intercommunale Verko (voor de juiste inhoud, lees de uitleg op de zak)
  Deze worden opgehaald aan het perceel op de dag dat de vuilniswagen langskomt (maandag).
  Verkeerde inhoud in de vuilniszak = vuilniszak terug naar de huurder.
 2. Groenafval
  Groenafval moet U zelf meenemen naar het containerpark van uw gemeente.
  Het is verboden om groenafval te deponeren op de speelweide of tussen struiken.
  Compostvaten zijn niet toegelaten.
 3. Oud ijzer, grof vuil,… moet U zelf meenemen naar het containerpark van uw gemeente.
 4. Honden moeten aan de leiband gehouden worden.
  Uitwerpselen mogen niet meer op de terreinen van de Koutercamping achtergelaten worden (zie huishoudelijk reglement).
Verklaring over cookies